Zonwering trends 2023

Uit de Zonwering Trendmonitor 2024 van marktdata.nl blijkt dat de online oriëntatie op zonweringsproducten in het eerste corona-jaar tijdelijk piekte met een groei van 59 procent. Inmiddels wordt er in Nederland meer dan een half miljoen keer per maand online gezocht naar zonweringsproducten. Het meest wordt er naar algemene zonneschermen gezocht. Rolluiken en screens completeren de top-3 van meest gezochte zonweringsproducten.

Marktdata.nl heeft het Nederlandstalige zoekverkeer over buitenzonwering in Google onderzocht over de afgelopen vier jaar (2018 t/m 2021) in Nederland. Omdat de consument internet meer en meer gebruikt in de oriëntatiefase, bieden statistieken over zoekvolumes inzicht in actuele ontwikkelingen van consumentenbehoeften. Het meten en monitoren van het online zoekverkeer levert objectieve informatie over waar de consument in is geïnteresseerd, naar zoekt en welke behoefte men heeft. Het zoekvolume kan niet zonder meer naar exacte verkoopcijfers worden vertaald maar het levert wel concrete informatie over de (veranderende) consumentenbehoefte en de marktposities van merken en leveranciers.

Zoekopdrachten

De analyses van Google data zijn uitgevoerd op het zoekverkeer naar zonwering gerelateerde zoekopdrachten in de periode 2018 t/m 2021. Eerst is er een database samengesteld van alle zoekopdrachten die aan zonwering gerelateerd zijn. Hiervoor zijn alle data verzameld van gerelateerde zoektermen op het gebied van zonwering, zoals alle soorten rolluiken, screens, schermen, markiezen, etc. Al deze databestanden zijn met elkaar ontdubbeld en hieruit is een database voortgekomen met statistieken over meer dan 21,5 miljoen zoekopdrachten en ruim 5.500 verschillende zoektermen.

Jaar-op-jaar ontwikkeling van het zoekvolume

Zoekvolume

Uit de database van zoekopdrachten die gerelateerd zijn aan zonwering blijkt dat in de afgelopen vier jaar er maandelijks bijna 450.000 zoekopdrachten in Nederland zijn uitgevoerd naar zonwering. En het zoekvolume is de afgelopen paar jaar fors gestegen. Betrof het gemiddeld aantal maandelijkse zoekopdrachten in 2018 nog “slechts” 300.000 zoekopdrachten, in het jaar 2021 werd er maandelijks gemiddeld 541.000 keer gezocht naar zonwering. Daarmee is het zoekvolume in drie jaar tijd met 80% toegenomen. Onderstaand figuur toont de jaarlijkse mutatie van het zoekvolume.

Het zoekvolume groeide in het jaar 2019 met 22 procent, waarna de groei van het zoekvolume in het jaar 2020 uitkwam op 59 procent, met dank aan de corona pandemie. In het jaar 2021 nam het zoekvolume met 8 procent af. Deze daling is vooral het gevolg van het grote zoekvolume in het voorgaande jaar. Over de afgelopen drie jaar is er nog altijd sprake van een groei van 80 procent.

Productgroepen

Productgroepen De productgroepen met het grootste zoekvolume zijn de algemene benaming zonneschermen, rolluiken en screens. In de afgelopen vier jaar werd er ruim 100.000 keer per maand in de Google zoekmachine in Nederland gezocht met de term “zonnescherm” in de zoekopdracht. De term zonnescherm kan echter wel verschillende typen zonwering betekenen. Het rolluik behaalde per maand gemiddeld ruim 84.000 zoekopdrachten. De procentuele verdeling van de belangrijkste onderscheiden productgroepen ziet er als volgt uit.

Aandeel in het zoekvolume afgelopen vier jaar

36 Procent van het zoekvolume met productgroep aanduiding heeft betrekking op (algemene) zonneschermen. Op de tweede plaats staat het rolluik met een aandeel van 28,7 procent in het zoekvolume. De nummer drie is het screen, die 17,6 procent van het zoekvolume vertegenwoordigt. De categorie “overige soorten” bestaat onder meer uit uitvalschermen, luifels en buitenjaloezieën.

Voorjaar en zomer favoriet zonwering trends 2024

Het zoekvolume van de zoekopdrachten gerelateerd aan zonwering over de afgelopen vier jaar is tevens per maand geanalyseerd. Hierbij is gemeten hoe groot het zoekvolume-aandeel per maand is over de afgelopen vier jaar. Indien er iedere maand evenveel wordt gezocht, dus gelijkmatig over het hele jaar verdeeld, dan zou het maandelijkse aandeel in het zoekvolume 8,3% zijn (100%/12 maanden). Onderstaand figuur toont het aandeel van het jaarlijkse zoekvolume per maand van zoekopdrachten gerelateerd aan zonwering over de afgelopen vier jaar. Daaruit valt af te lezen dat het zoekvolume sterk geconcentreerd is in het voorjaar en de zomer. In de maand juni wordt er het meest gezocht naar zonwering. Deze maand vertegenwoordigt 15 procent van het jaarlijkse zoekvolume. In de herfst- en wintermaanden wordt er relatief weinig naar zonwering gezocht.

Maandelijks aandeel in zoekvolume

Naast de algemene zonwering trends en ontwikkelingen op het gebied van zonwering duikt de Zonwering Trendmonitor 2024 tevens de diepte in bij de belangrijkste productgroepen, zoals rolluiken, screens, markiezen en knikarmschermen. Binnen deze productgroepen zijn veel aspecten in kaart gebracht qua omvang en ontwikkelingen op het gebied van onder meer productkenmerken, onderdelen, toepassingen, accessoires, prijsgevoeligheid en de belangrijkste merken en leveranciers. Benieuwd welke merken en leveranciers in de ranglijst staan van meest gezochte en dus overwogen merken en leveranciers? En hoe ziet de top-10 er ieder jaar uit per productgroep? Je leest het in de Zonwering Trendmonitor 2022.

Over de Zonwering Trendmonitor 2024

De Zonwering Trendmonitor 2024 biedt inzicht in de oriëntatie en interesse van de Nederlandse consument met betrekking tot buitenzonwering en de ontwikkelingen daarvan in de afgelopen vier jaar. Middels een analyse van Google big data over de afgelopen vier jaar (2018 t/m 2021) is de online consideration-fase van de customer journey in beeld gebracht (interesse en afweging). Waar zoekt men naar op het gebied van zonwering? Welke trends zijn er in het zoekvolume en wanneer zoekt men? Naar welke producten, producteigenschappen, accessoires, merken en leveranciers wordt er gezocht? In de analyse zijn tevens de marktposities van merken en leveranciers binnen de zonweringmarkt in kaart gebracht, onderverdeeld in rolluiken, screens, markiezen en knikarmschermen

Bron: https://www.wonen360.nl/article/9411725/zonwering-trendmonitor-2022-na-sterke-groei-in-coronajaar-2020-volgt-stabilisatie/